in , ,

Συμβούλιο υπ. Ενέργειας Ε.Ε.: Προετοιμασία για τον επόμενο χειμώνα – Στο επίκεντρο η νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Η προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει ενός ακόμα δύσκολου «ενεργειακά» χειμώνα, η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μια κοινή προσέγγιση σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το αέριο και το υδρογόνο αναμένεται να απασχολήσουν τη σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε.

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ε.Ε. θα επιδιώξουν εξάλλου πολιτική συμφωνία σχετικά με πρόταση για να παραταθεί ο κανονισμός του Συμβουλίου για την εθελοντική μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου κατά 15 % πριν από τον χειμώνα.

Κόντρες & διαφωνίες
Η σημερινή συνεδρίαση, πάντως, δεν ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς. Μετά τον πρόσφατο συμβιβασμό που επήλθε μεταξύ Γερμανίας και Ε.Ε για τον τερματισμό των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων που εκπέμπουν CO2 το 2035 με το Βερολίνο τελικά να κερδίζει εξαίρεση για τα αυτοκίνητα που λειτουργούν με ηλεκτρισμό είναι η Γαλλία σήμερα που θα επιμείνει η πυρηνική ενέργεια να αναγνωριστεί ως «πράσινη» και να ενταχθεί στο πακέτο για τις μηδενικές εκπομπές ρύπων που αφορά την βιομηχανία και την μεταποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κομισιόν, σε αυτή τη φάση, υπό την πίεση του Βερολίνου έχει υποβαθμίσει το ρόλο της πυρηνικής ενέργειας στο σχετικό «πράσινο πακέτο», γεγονός που έχει εξοργίσει τους Γάλλους.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα των FT, το Παρίσι προωθεί τις δικές του εξαιρέσεις για τη χρήση των πυρηνικών στην παραγωγή ενέργειας, υποστηρίζοντας πως η πυρηνική ενέργεια είναι βασικό «εργαλείο» για την απεξάρτηση από τη βιομηχανία του άνθρακα. Ωστόσο το αίτημα αυτό βρίσκει το Βερολίνο απέναντι καθώς ο κυβερνητικός εταίρος του Όλαφ Σολτς, οι Πράσινοι αντιτίθενται κατηγορηματικά στα πυρηνικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα αναμένεται να συζητηθεί πριν από τη σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας με τη Σουηδική προεδρία να στοχεύει σε έναν συμβιβασμό. Μια λύση που ενδεχομένως συζητηθεί είναι το υδρογόνο, που θα παράγεται από πυρηνική ενέργεια να συνυπολογίζεται μερικώς στους «ενεργειακούς στόχους» των κρατών – μελών.

Αλλαγή της δομής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Σε άλλα θέματα της σημερινής ατζέντας περιλαμβάνονται και οι αλλαγές της δομής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Βασικός στόχος είναι η αποσύνδεση των τιμών του ρεύματος από τις τιμές του φυσικού αερίου, προκειμένου οι καταναλωτές να απολαμβάνουν τα οφέλη από τις χαμηλότερες τιμές των ΑΠΕ.

Επειδή οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε συνεχίζουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, η Κομισιόν θεωρεί ότι η παρούσα δομή της αγοράς δεν εξυπηρετεί τους καταναλωτές, καθώς δεν διασφαλίζει ανταγωνιστικές τιμές. Και ενώ η ηλεκτροπαραγωγή με χρήση φυσικού αερίου στα κράτη – μέλη της Ε.Ε αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 20% του συνόλου, το φυσικό αέριο αποτελεί το καύσιμο, που διαμορφώνει την οριακή τιμή.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα επιτρέψουν σε καταναλωτές και προμηθευτές να επωφεληθούν από την αύξηση της σταθερότητας των τιμών χάρη στις τεχνολογίες των ΑΠΕ και μη ορυκτών πηγών ενέργειας.

Το πιο σημαντικό πάντως είναι ότι θα προσφέρουν στους καταναλωτές ευρεία επιλογή συμβάσεων και σαφέστερες πληροφορίες πριν από την υπογραφή σύμβασης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κατοχυρώνουν ασφαλείς, μακροπρόθεσμες τιμές και να αποφεύγουν τον υπερβολικό κίνδυνο και την αστάθεια. Ταυτόχρονα, θα εξακολουθούν να μπορούν να επιλέγουν συμβάσεις δυναμικής και σταθερής τιμολόγησης για να επωφελούνται από τη μεταβλητότητα των τιμών για να χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, όταν αυτή είναι φθηνότερη (π.χ. χρήση αντλιών θερμότητας).

Εξάλλου, η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει το λεγόμενο δικαίωμα επιμερισμού της ενέργειας από ΑΠΕ μεταξύ ενεργών καταναλωτών βάσει ιδιωτικών συμφωνιών έως 100 MW συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Αυτό θα επιτρέπει σε ένα νοικοκυριό που παράγει περισσότερη ενέργεια μέσω ΑΠΕ από εκείνη που χρειάζεται να μπορεί να την πουλάει απευθείας σε γειτονικό νοικοκυριό. Το πλαίσιο ωστόσο παραμένει υπό διευκρίνηση.

Καθώς η ενεργειακή κρίση έδειξε ανεπαρκή αντιστάθμιση κανόνων από ορισμένους προμηθευτές με αποτέλεσμα την πτώχευση και την επακόλουθη κανονικοποίηση του κόστους και κατάρρευση του ανταγωνισμού ακριβώς τη στιγμή που οι καταναλωτές θα έπρεπε να ωφεληθούν περισσότερο, σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο προμηθευτής εφαρμόζει απλές και κατάλληλες στρατηγικές αντιστάθμισης.

Η ελληνική πρόταση για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
Η πρόταση της Ελλάδας για την αναβάθμιση των διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων αναμένεται να παρουσιαστεί από τον αρμόδιο υπουργό, Κώστα Σκρέκα. Το σχέδιο παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τον πρωθυπουργό και έτυχε στήριξης από διψήφιο αριθμό κρατών – μελών. Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται η ενίσχυση των διασυνδέσεων στον άξονα Βορρά – Νότου προκειμένου να αξιοποιηθεί στο μέγιστο το δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ε.Ε. και συγκεκριμένα το υψηλό αιολικό δυναμικό του Βορρά και αντίστοιχα το πλεονέκτημα του νότου στην ηλιακή ενέργεια. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει πρόταση για απευθείας ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αυστρία και τη Νότια Γερμανία με καλώδιο μέσω Αλβανίας και δυτικών Βαλκανίων. Σήμερα θα ζητηθεί επί της ουσίας να εξεταστεί η εν λόγω πρόταση διεξοδικά από την Κομισιόν και τη Σουηδική προεδρία της Ε.Ε, προκειμένου να γίνει παράλληλα και μια χαρτογράφηση των ενεργών δικτύων.

Προετοιμασία για τον επόμενο χειμώνα
Η προετοιμασία των κρατών – μελών της Ε.Ε ενόψει του χειμώνα θα συζητηθεί επίσης εκτενώς στη σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές οι υπουργοί θα ζητήσουν παράταση για έναν ακόμα χρόνο για τη μείωση ζήτησης φυσικού αερίου, ενώ φέτος θα συμπεριληφθούν και οι θερινοί μήνες (πέρυσι ίσχυε από Αύγουστο έως Μάρτιο). Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ήδη η πληρότητα των αποθηκών στο σύνολο της Ε.Ε σε φυσικό αέριο βρίσκεται στο 55% κάτι που δημιουργεί την απαιτούμενη «ασφάλεια» ενόψει ενός ακόμα δύσκολου ενεργειακά χειμώνα.

Στο τραπέζι των σημερινών συζητήσεων θα βρεθεί για ακόμα μια φορά η διαδικασία δημιουργίας πλατφόρμας κοινής αγοράς φυσικού αερίου. Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι παρά το γεγονός ότι τα κράτη – μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να προχωρήσουν σε αγορά θα πρέπει ωστόσο να ενημερώσουν τον Απρίλιο για τη ζήτησή τους και να εξασφαλίσουν 15% ως συνεισφορά στις κοινές ευρωπαϊκές αποθήκες

www.kathimerini.gr

Βρισηίδα Ανδριώτου: Πήγε στο νοσοκομείο με φρικτούς πόνους τα ξημερώματα

Παντρεύτηκε τον πρώτο της έρωτα μετά από 60 χρόνια