14/06/2024
koutsompolanews.gr
Navagio1
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη – Τι αλλαγές φέρνει

Την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, μέσω της καταγραφής των αναγκών των κατά τόπους περιφερειών αλλά και της παρακολούθησης των εξελίξεων στον σημαντικό αυτό κλάδο για την οικονομία, θέτει στο επίκεντρο το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού που συζητείται τις τελευταίες ημέρες στη Βουλή. Στις βασικές διατάξεις αυτού δε, περιλαμβάνονται η σύσταση εξειδικευμένων Συμβουλίων, η κατάργηση άλλων που δεν φαίνεται να αποδίδουν τα προσδοκώμενα αλλά και η αντιμετώπιση οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων του υπουργείου Τουρισμού.

Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού και Συμβούλιο Οινοτουρισμού

Ειδικότερα, πρωταρχικό ρόλο καταλαμβάνει η σύσταση και λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, το οποίο αποτελεί την μετεξέλιξη του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού, σε μια πιο συμπυκνωμένη μορφή. Όπως διευκρινίζεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, θα μετέχουν σε αυτό οι 13 Περιφερειάρχες της χώρας και θα συγκαλείται από τον εκάστοτε Υπουργό Τουρισμού, ο οποίος και θα προεδρεύει.

Οι εισηγήσεις που θα διατυπώνει θα αφορούν σε θέματα του τουρισμού που επηρεάζουν τις περιφέρειες της χώρας, στις διεθνείς εξελίξεις στον τουρισμό και τις συνέπειές τους στον ελληνικό τουρισμό καθώς και στον σχεδιασμό της ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης με την επισήμανση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και στις επιμέρους περιφέρειες. Παράλληλα θα διατυπώνει προτάσεις για την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού κάλλους της ελληνικής επικράτειας, για τη σύνδεση της τουριστικής κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και για την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού που θα αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της χώρας διασφαλίζοντας και την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στο τοπικό τουριστικό προϊόν. Τέλος, στόχος του θα είναι και η αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της συνεργασίας περιφερειών και κεντρικής κυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αλληλοσυνδεόμενων τουριστικών δράσεων.

Πέρα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, με το νέο νομοσχέδιο συστήνεται και Συμβούλιο Οινοτουρισμού, το οποίο θα εδρεύει στο Υπουργείο Τουρισμού και θα αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό Τουρισμού. Το εν λόγω συμβούλιο θα απαρτίζεται από 14 άτομα έναν επιστήμονα με αναγνωρισμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα οινοτουρισμού κι έναν ακόμα με γνώση και εμπειρία σε θέματα τουρισμού, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού, έναν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κι έναν του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς και εκπροσώπους από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, την ΚΕΔΕ, τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου, την Κεντρικής Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων, τον ΣΕΤΕ, το ΞΕΕ, την ΠΟΞ και τον ΕΟΤ.

Στόχος του Συμβουλίου Οινοτουρισμού θα είναι η ανάπτυξη του οινοτουρισμού αλλά και συγκεκριμένων δράσεων για την προβολή του, η ενίσχυση της εκπαίδευσης και συνείδησης σε θέματα αμπέλου και οίνου αλλά και η παρακολούθηση της πορείας ανάπτυξης του, μέσα από στατιστικά και μια ετήσια έκθεση απολογισμού.

Παρατηρητήριο για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο

Βιώσιμο πρόσημο έχει και η δημιουργία Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο, η οποία προβλέπεται στο εν λόγω νομοσχέδιο. Το εν λόγω Παρατηρητήριο, στοχεύει στη μέτρηση, συλλογή στατιστικών στοιχείων, παρακολούθηση και αξιολόγηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και η έρευνα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και της ανθεκτικότητας του τουριστικού προϊόντος.

Το Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο θα εντάσσεται στη Διεύθυνση Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού, από την οποία και θα υποστηρίζεται διοικητικά ενώ το έργο του θα συντονίζει και θα παρακολουθεί πενταμελής Επιτροπή Συντονισμού.

Το εν λόγω παρατηρητήριο θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, το οποίο αυξάνει τις διαλειτουργικότητές του με άλλους φορείς του Δημοσίου, όπως η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τίτλοι τέλους για την Ιαματικές Πηγές ΑΕ και την Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου

Τέλος καταργούνται οι «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» αλλά και το άρθρο 50 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101), περί του «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού» ενώ τροποποιείται και το άρθρο 68 του ν. 4875/2021, με το οποίο εισήχθησαν ρυθμίσεις για την τουριστική αξιοποίηση και προστασία της περιοχής «Ναυάγιο Ζακύνθου». Εν προκειμένω καταργείται η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου και παραμένει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων η ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης της ανωτέρω περιοχής.

Όσο για την ανώνυμη εταιρεία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 14 και εποπτεύεται από τον Υπουργό Τουρισμού, λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση και κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας της περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα, στο ελληνικό δημόσιο. Το μη καταβληθέν ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της δε, παραγράφεται και δεν αναζητείται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Συγκρότημα “Εnorasis” Στο La Famiglia Radio !!!

Πασίγνωστος Έλληνας τραγουδιστής: «Η γυναίκα μου με κάνει μπάνιο και μου φοράει τα εσώρουχα»

Η.Β: Σφοδρές επικρίσεις των Εργατικών στον Ρ. Σούνακ, για τα γλυπτά του Παρθενώνα, δια στόματος του σκιώδη υπουργού Στιβ Ριντ