22/06/2024
koutsompolanews.gr
5763215 1 768x512 1
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πού και πότε θα γίνουν οι νέες φυλακές – Έργο 765 εκατ. ευρώ

Σε εκκίνηση μπαίνει ο διαγωνισμός για τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού, συνολικού προϋπολογισμού 765 εκατ. ευρώ.

Οι νέες φυλακές θα κατασκευαστούν στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου, στο δημόσιο ακίνητο “Πρώην Στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας”, συνολικού εμβαδού 103 στρεμμάτων.

Σε πλήρη λειτουργία, οι υποδομές των νέων φυλακών θα μπορούν να αναλάβουν τη φύλαξη 2.000 κρατουμένων καθώς και τη λειτουργική εξυπηρέτηση 650 συνολικά σωφρονιστικών υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων.

Βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βασικά κριτήρια της επιλογής του συγκεκριμένου ακινήτου, μεταξύ άλλων, ήταν η ικανοποιητική του χρονοαπόσταση από το αστικό κέντρο των Αθηνών, από το Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας και από τα ποινικά Δικαστήρια των Αθηνών, με χρήση του οδικού άξονα της Αττικής Οδού, καθώς και ο μη άμεσος επηρεασμός των οικιστικών συνόλων του Ασπροπύργου, της Ελευσίνας και της Μαγούλας, καθώς και των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών, αφού το ακίνητο βρίσκεται σε ικανή γεωγραφική απόσταση.

Η διάρκεια της σύμβασης για το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού έχει υπολογιστεί σε 360 μήνες, εκ των οποίων τα πρώτα 3-4 χρόνια θα αφορούν την κατασκευαστική περίοδο του έργου. Ωστόσο, η διάρκεια της σύμπραξης θα οριστικοποιηθεί κατά το Στάδιο Β.Ι (διάλογος) της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού. 5735200-1

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρώτη φάση του έργου, το οποίο αναμένεται να προσελκύσει ισχυρά κατασκευαστικά σχήματα, έχει οριστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου.

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα αναλάβει την υλοποίηση του Έργου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης.

Ειδικότερα ο Ιδιωτικός Φορέας θα αναλάβει την εκπόνηση των μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης και είναι απαραίτητες για την κατασκευή του Έργου, με βάση τους εκδοθησομένους περιβαλλοντικούς όρους, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του Έργου, το σύνολο των εργασιών κατασκευής των κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του Έργου και εν γένει την πλήρη ολοκλήρωση του συνόλου του τεχνικού αντικειμένου του Έργου, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού, προκειμένου οι άνω υποδομές, εγκαταστάσεις και χώροι να είναι πλήρως λειτουργικοί και διαθέσιμοι για τον σκοπό που προορίζονται, τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια, (με την επιφύλαξη ενδεχόμενης χρηματοδοτικής συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής στο κατασκευαστικό κόστος του Έργου).

Επίσης, την τεχνική διαχείριση και συντήρηση των υποδομών καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, τη συνήθη, προληπτική και διορθωτική συντήρηση και τη βαριά συντήρηση (life cycle replacements), προκειμένου να διασφαλίζεται η ετοιμότητα και η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτηριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, ούτως ώστε το Έργο να είναι κατάλληλο και διαθέσιμο προς χρήση, όπως τα ανωτέρω θα εξειδικευθούν στα τεύχη δημοπράτησης της προτεινόμενης Σύμπραξης, την ασφάλιση των κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης και κατασκευής του Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του και την επιστροφή του Έργου στο Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης, στο τέλος της Συμβατικής Περιόδου.

Η περιοχή των φυλακών στον Κορυδαλλό

Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης αλλά και μελλοντικές υπεραξίες διανοίγονται για την περιοχή του Κορυδαλλού, με την απομάκρυνση των φυλακών και τη δημιουργία πάρκου και πολυχώρου πολιτισμού στη θέση τους.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η περιοχή του Κορυδαλλού μέχρι σήμερα, λόγω της ύπαρξης των φυλακών, ήταν υποβαθμισμένη.

Πλέον, με τη μετεγκατάσταση, η οικιστική περιοχή περιμετρικά των φυλακών Κορυδαλλού θα αλλάξει εικόνα, προσελκύοντας επενδυτικό ενδιαφέρον όταν αρχίσουν να υλοποιούνται τα πρώτα έργα ανάπλασης.

Σήμερα οι τιμές των ενοικίων στον Κορυδαλλό διαμορφώνονται στα 6,8 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ όσον αφορά τις πωλήσεις κυμαίνονται για τα νεόδμητα στα 2.350 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ για τα πιο παλαιά στα 1.100 ευρώ το τετραγωνικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νομοσχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα βρετανικά ταχυδρομεία

Κασσελάκης: «Δεν θα αφήσω κανέναν να τελειώσει τον ΣΥΡΙΖΑ» – Τι είπε για Αχτσιόγλου και «Ομπρέλα»

Ελ Σαλβαδόρ: Η κυβέρνηση κατεδαφίζει το Μνημείο της Συμφιλίωσης